اخذ ۴میلیارد تومان جریمه از اصناف نجف آباد
اخذ ۴میلیارد تومان جریمه از اصناف نجف آباد
صدا و سیما: رییس اداره تعزیرات حقوقی شهرستان نجف آباد گفت: در سه ماهه اخیر تعداد پرونده‌های این اداره به ۹۶۰ فقره رسید و جرائم اخذ شده حدود 2میلیارد و 250 میلیون تومان و جرائم وصولی 1 میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است.

اخذ ۴میلیارد تومان جریمه از اصناف نجف آباد

صدا و سیما: رییس اداره تعزیرات حقوقی شهرستان نجف آباد گفت: در سه ماهه اخیر تعداد پرونده‌های این اداره به ۹۶۰ فقره رسید و جرائم اخذ شده حدود ۲میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و جرائم وصولی ۱ میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است.

سعید بلانی زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف و جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد در سه ماهه اخیر از ۱۵۰ واحد صنفی بازرسی کرده اند. درج نکردن قیمت، رعایت نکردن مقررات بهداشتی و گرانفروشی عمده‌ترین تخلفات این پرونده‌ها بوده است.

نجف آباد نیوز:طی رسیدگی به جرایم مربوط به اصناف متخلف، جرایم اخذ شده به خزانه واریز شده و خسارت شهروندان جبران نمی شود. سازمان تعزیرات، یکی از زیرمجموعه های وزارت دادگستری محسوب می شود.

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی

 

اخذ ۴میلیارد تومان جریمه از اصناف نجف آباد