ایسنا:  فرماندار نجف آباد گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرستان نجف آباد در وضعیت نارنجی، ارائه خدمات در ادارات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد.

ادارات نجف آباد تعطیل نمی شوند

ایسنا:  فرماندار نجف آباد گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرستان نجف آباد در وضعیت نارنجی، ارائه خدمات در ادارات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد و ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با ماموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول در سطح ملی یا استان، نسبت به کاهش حضور تا یک سوم کارکنان خود اقدام نمایند.

مجتبی راعی گفت:تعطیلی ادارات مربوط به شهرها یا استانهای با وضعیت قرمز است که این تعطیلی شامل ادارات نجف آباد نمی شود.

فرماندار نجف آباد ادارات نجف آباد تعطیل نمی شوند ادارات نجف آباد تعطیل نمی شوند                           1 300x197

فرماندار نجف آباد

ادارات نجف آباد تعطیل نمی شوند