به گفته برخی منابع آگاه دومبن جلسه شورای شهر نجف آباد جهت انتخاب رئیس سال دوم فعالیت خود به دلیل بروز اختلاف بین حاضرین باز هم به نتیجه مشخصی نرسید و کار به سومین جلسه رسید. لازم به ذکر است که پزشکی ریاست چهارمین دوره شورای شهر نجف آباد را در سال اول بر عهده […]

به گفته برخی منابع آگاه دومبن جلسه شورای شهر نجف آباد جهت انتخاب رئیس سال دوم فعالیت خود به دلیل بروز اختلاف بین حاضرین باز هم به نتیجه مشخصی نرسید و کار به سومین جلسه رسید.
لازم به ذکر است که پزشکی ریاست چهارمین دوره شورای شهر نجف آباد را در سال اول بر عهده داشت و در جلسات اخیر برای تصدی این مسئولیت در بازه زمانی یک سال آینده تصمیم گیری می شود.