ادامه رایزنی های برای انتخاب رئیس شورای شهر در سال دوم
ادامه رایزنی های برای انتخاب رئیس شورای شهر در سال دوم

به گفته برخی منابع آگاه دومبن جلسه شورای شهر نجف آباد جهت انتخاب رئیس سال دوم فعالیت خود به دلیل بروز اختلاف بین حاضرین باز هم به نتیجه مشخصی نرسید و کار به سومین جلسه رسید. لازم به ذکر است که پزشکی ریاست چهارمین دوره شورای شهر نجف آباد را در سال اول بر عهده […]

به گفته برخی منابع آگاه دومبن جلسه شورای شهر نجف آباد جهت انتخاب رئیس سال دوم فعالیت خود به دلیل بروز اختلاف بین حاضرین باز هم به نتیجه مشخصی نرسید و کار به سومین جلسه رسید.
لازم به ذکر است که پزشکی ریاست چهارمین دوره شورای شهر نجف آباد را در سال اول بر عهده داشت و در جلسات اخیر برای تصدی این مسئولیت در بازه زمانی یک سال آینده تصمیم گیری می شود.