گروه فرهنگی تبلیغی علمدار که محرم 99 در اقدامی متفاوت شروع به برگزاری روضه سیار در نقاط مختلف شهر نجف آباد کرده، شب عاشورا مهمان محدوده منزل شهیدان حجتی در خیابان منتظری جنوبی بودند.

ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر

گروه فرهنگی تبلیغی علمدار که محرم ۹۹ در اقدامی متفاوت شروع به برگزاری روضه سیار در نقاط مختلف شهر نجف آباد کرده، شب عاشورا مهمان محدوده منزل شهیدان حجتی در خیابان منتظری جنوبی بودند.

این خانواده، سه شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر       3 300x153

روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد

ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر

روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر       1024x768
روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد
روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر       3 1024x522
روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد
روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر ادامه روضه سیار در نجف آباد+تصاویر       2 1024x768
روضه سیار گروه علمدار در نجف آباد