ادامه ساخت فاز جدید ترمینال جنوب با بودجه دفتر رهبری
ادامه ساخت فاز جدید ترمینال جنوب با بودجه دفتر رهبری

طی ماههای اخیر کار ساخت فاز دوم ترمینال مسافربری جنوب از محل اعتبارات عمرانی دفتر مقام معظم رهبری شروع شده و با سرعت ادامه پیدا کرده است. قرار است در این ساختمان جدید ۵ طبقه که با اعتبار بیش از ۱ میلیارد و دویست میلیون تومان در وسط مجموعه ترمینال در حال تکمیل شدن است، […]

طی ماههای اخیر کار ساخت فاز دوم ترمینال مسافربری جنوب از محل اعتبارات عمرانی دفتر مقام معظم رهبری شروع شده و با سرعت ادامه پیدا کرده است.

قرار است در این ساختمان جدید ۵ طبقه که با اعتبار بیش از ۱ میلیارد و دویست میلیون تومان در وسط مجموعه ترمینال در حال تکمیل شدن است، مجموعه های اداری مانند تاکسیرانی،اتوبوسرانی،مدیریت ترمینال و سیستم نظارت تصویری تجمیع شوند.

تصاویر از:najafabad.ir