حدود دو ماه بعد از سفر نسبتاً چراغ خاموش حسین دهقان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوی 1400 به نجف آباد، این بار محسن رضایی چهره همیشه ثابت انتخابات های ریاست جمهوری، به نجف آباد آمد.

ادامه سفرهای انتخاباتی ۱۴۰۰ به نجف آباد

حدود دو ماه بعد از سفر نسبتاً چراغ خاموش حسین دهقان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوی ۱۴۰۰ به نجف آباد، این بار محسن رضایی چهره همیشه ثابت انتخابات های ریاست جمهوری، به نجف آباد آمد.

محسن رضایی، روز جمعه اول اسفند ۹۹ در یادواره شهدا سخنرانی کرد و با تعدادی از خانواده شهدا دیدار کرد.

سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد و از همین حالا برخی چهره های سیاسی، سفرهای تبلیغاتی و انتخاباتی خودشان را شروع کرده اند که در این میان نجف آباد به دلیل جایگاه ویژه اش در سطح کشور، به عنوان یکی از اولین مقاصد سفرها انتخاب می شود.

محسن رضایی

محسن رضایی

ادامه سفرهای انتخاباتی ۱۴۰۰ به نجف آباد