پایگاه خبری شهرداری: در ادامه مجموعه اقدامات دستگاه های مختلف شهر در مسیر مقابله با کرونا، ضدعفونی معابر مناطق پنج گانه نجف آباد به صورت منظم ادامه دارد و در این میان شهرداری به عنوان محور اصلی این فعالیت ها، نقش مهمی را بر عهده گرفته است.

ادامه ضدعفونی معابر شهر توسط شهرداری نجف آباد+فیلم و تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: در ادامه مجموعه اقدامات دستگاه های مختلف شهر در مسیر مقابله با کرونا، ضدعفونی معابر مناطق پنج گانه نجف آباد به صورت منظم ادامه دارد و در این میان شهرداری به عنوان محور اصلی این فعالیت ها، نقش مهمی را بر عهده گرفته است.

در بین دستگاه های مختلف و نیروهای داوطلب که در موضوع ضدعفونی معابر نجف آباد فعالیت می کنند، شهرداری از تجربه و تجهیزات بهتری همچون توربو لاینر برخوردار است.

ضدعفونی معبار شهر توسط شهرداری ادامه ضدعفونی معابر شهر توسط شهرداری نجف آباد+فیلم و تصاویر ادامه ضدعفونی معابر شهر توسط شهرداری نجف آباد+فیلم و تصاویر 1583996077 S6lY6 300x200

ضدعفونی معبار شهر توسط شهرداری