در ادامه مجموعه اقدامات پیش بینی شده در راستای جلوگیری از گسترش ابتلا به ویروس کرونا در نجف آباد، شهرداری این شهر به صورت منظم و در ساعات مختلف روز به ویژه شب ها، ضدعفونی کردن معابر عمومی و نقاط شلوغ شهر را انجام می دهد.

ادامه ضدعفونی کردن معابر نجف آباد توسط شهرداری+تصاویر

 

در ادامه مجموعه اقدامات پیش بینی شده در راستای جلوگیری از گسترش ابتلا به ویروس کرونا در نجف آباد، شهرداری این شهر به صورت منظم و در ساعات مختلف روز به ویژه شب ها، ضدعفونی کردن معابر عمومی و نقاط شلوغ شهر را انجام می دهد.

نیروهای بسیج و لشکر۸ نجف اشرف به همراه گروه های جهادی و داوطلبان مردمی نیز در این کار مشارکت دارند.

 

ضد عفونی معابر نجف آباد برای کرونا ادامه ضدعفونی کردن معابر نجف آباد توسط شهرداری+تصاویر ادامه ضدعفونی کردن معابر نجف آباد توسط شهرداری+تصاویر 1583391064 Y9cY7 300x200

ضد عفونی معابر نجف آباد برای کرونا

ادامه ضدعفونی کردن معابر نجف آباد توسط شهرداری+تصاویر