پوراسماعیلی؛ مدیر کارگروه «نذرکتاب» نجف‌آباد ضمن تشریح فرآیند شکل‌گیری این طرح از رایزنی با چند حامی برای تداوم آن خبر داد.

ادامه «نذر کتاب» در نجف آباد

پوراسماعیلی؛ مدیر کارگروه «نذرکتاب» نجف‌آباد ضمن تشریح فرآیند شکل‌گیری این طرح از رایزنی با چند حامی برای تداوم آن خبر داد.

ایپنا:وحید پوراسماعیلی مدیر کارگروه «نذرکتاب» نجف‌آباد ضمن تشریح فرآیند شکل‌گیری این طرح از رایزنی با چند حامی برای تداوم آن خبر داد.

کتابخانه زهراییه تنها کتابخانه عمومی شهر است که بدون وابستگی به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری به‌صورت کاملا مستقل از ۳۰ سال پیش به مردم خدمات ارائه می‌کند.

طرح «نذرکتاب» با بودجه یک میلیون تومان یکی از شهروندان نجف‌آباد، کلید خورد. بعد از نیاز‌‌سنجی و اولویت‌بندی قرار شد تا این مبلغ برای تجهیز کتابخانه‌ مدارس ابتدایی نجف‌آباد هزینه شود.

طرح «نذرکتاب» چهارماه بعد و براساس بازخورد‌ها از طرح «سفیر دانایی» آغاز و با توجه به افزایش بودجه، گام‌های اجرای این طرح در چند موضوع تعیین و محیط زیست به‌عنوان نخستین موضوع اعلام شد. گام اول طرح «نذرکتاب» همزمان با جشن «سفیر دانایی» سال تحصیلی ۱۳۹۵ـ ۹۴ با توزیع بسته‌های ۲۰ جلدی، شامل کتاب‌های حوزه محیط زیست در ۱۲۵ مدرسه نجف‌آباد از سوی دانش‌آموز برگزار شد؛ ۷۰ مدرسه شاخص شناسایی و تجلیل شدند.

سومین گام «نذر کتاب» با مشارکت ۸۳ درصدی مدارس ابتدایی شهرستان نجف‌آباد برگزار و در قالب این طرح تا‌کنون ۱۱ هزار جلد در مدارس ابتدایی  توزیع شده است.

کتابخانه زهراییه نجف آباد ادامه «نذر کتاب» در نجف آباد ادامه «نذر کتاب» در نجف آباد                 300x200

کتابخانه زهراییه نجف آباد

متن کامل مصاحبه

ادامه «نذر کتاب» در نجف آباد