ارائه انواع مشاوره به ۱۳۰۰ مراجعه کننده انجمن خیریه دیابت جنان
ارائه انواع مشاوره به ۱۳۰۰ مراجعه کننده انجمن خیریه دیابت جنان

مدیر عامل انجمن خیریه دیابت جنان گفت: در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه این انجمن، طی یک سال گذشته به حدود هزار و ۳۰۰ نفر از مراجعه کنندگان انواع مشاوره های تغذیه در دیابت، برنامه غذایی و توصیه های مختلف پیرامون کنترل اضافه وزن ارائه شده و در دهها مورد نیز پیگیری های لازم در این […]

مدیر عامل انجمن خیریه دیابت جنان گفت: در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه این انجمن، طی یک سال گذشته به حدود هزار و ۳۰۰ نفر از مراجعه کنندگان انواع مشاوره های تغذیه در دیابت، برنامه غذایی و توصیه های مختلف پیرامون کنترل اضافه وزن ارائه شده و در دهها مورد نیز پیگیری های لازم در این خصوص با همکاری پزشکان متخصص صورت گرفته است.
ایوب شاپوری مدیر عامل انجمن خیریه دیابت جنان  ضمن اعلام این مطلب افزود:« در این مدت علاوه بر ارائه مواد کمک آموزشی با عناوینی چون تغذیه در دیابت، چاقی، تغذیه خانم های باردار دارای اضافه وزن و چاقی و جدول شمارش کربوهیدرات، شاهد اقداماتی همانند تهیه کتابچه آموزشی با عنوان دیابت و مدرسه،چارت مراقبت تغذیه و تهیه فرم های برنامه غذایی به صورت منوی غذا نیز بوده ایم.»

شاپوری در ادامه با اشاره به کنترل وزن نزدیک به پانصد و هشتاد نفر از مراجعین با استفاده از برنامه های آموزشی و کاربردی مختلف در طی این مدت بیان داشت:« از هشتصد و شصت خانم مراجعه کننده به این انجمن چهل و شش دهم درصد را افراد با وزن کم، نزدیک به ۱۴ درصد را افراد نرمال، چهل و یک درصد دارای اضافه وزن و بیش از ۴۳ درصد را افراد چاق تشکیل می دهند که این آمار در خصوص سیصد و شانزده مرد مراجعه کننده به صورت حدود یک درصد با وزن کم، سی و شش درصد وزن نرمال، چهل و یک درصد با اضافه وزن و بیش از ۲۰ درصد نیز به صورت چاق ثبت شده است.»
وی همچنین از ارائه آموزش هایی چون کنترل فشار خون،اصول تغذیه،مراقبت از پا و افت قند به عنوان مهمترین موارد ارائه شده به مراجعین این مجموعه نام برد و خاطر نشان کرد:« در بین زنان مراجعه کننده آموزش اصول تغذیه با ۴۱ درصد،مراقبت از پا با چهل،افت قند با ۱۱ و فشار خون با هشت درصد بیشترین فراوانی از موارد ثبت شده را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در مورد آقایان بیش از ۵۹ درصد آموزش اصول تغذیه، پانزده درصد شیوه تزریق خودکاری و یا ساده انسولین، پانزده درصد افت قند و حدود یازده درصد نیز روش های کنترل فشار خون آموزش داده شده است.»
برگزاری کارگاههای آموزشی آرامش در خانواده به منظور کنترل استرس و اضطراب،ارائه راهکارهای آرام سازی،افزایش اعتماد به نفس،کنترل خشم و مدیریت نحوه ارتباط بهتر و موثر تر با دیگران به همراه نشست های کارشناسی مشترک با کودکان دیابتی و والدین آنها به منظور پذیرش بیماری توسط کودک و خانواده،متعاقد کردن کودکان برای تزریق انسولین، تشریح شیوه های افزایش اعتماد به نفس در کودکان و ارائه مشاوره به مادران جهت مدیریت رفتار کودکان خود دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این انجمن را طی دوازده ماه گذشته تشکیل می دهد.

منبع خبر:najafabad.ir