عرش نیوز؛مدیراداره امور خانواده معاونت تهذیب حوزه علمیه گفت: برنامه های آموزش معارف اسلامی طی ۱۲ سال به سه هزار نفر از خانواده طلاب ارائه شده و همچنان پیگیری می شود. حجت الاسلام صالحی ساداتی گفت: برنامه های آموزش معارف اسلامی در سطح استان قم در ۸ دفتر در حال فعالیت است. وی ادامه داد: […]

عرش نیوز؛مدیراداره امور خانواده معاونت تهذیب حوزه علمیه گفت: برنامه های آموزش معارف اسلامی طی ۱۲ سال به سه هزار نفر از خانواده طلاب ارائه شده و همچنان پیگیری می شود.

حجت الاسلام صالحی ساداتی گفت: برنامه های آموزش معارف اسلامی در سطح استان قم در ۸ دفتر در حال فعالیت است.
وی ادامه داد: برنامه های آموزش معارف در شهر نجف آباد اصفهان و شعبه دوم پردیسان راه اندازی شده است.
ساداتی گفت: این برنامه ها ویژه همسران طلاب و روحانیون است و هرساله ۳۰۰ نفر از این مجموعه ها فارغ التحصیل می شوند.