شهرداری نجف آباد در مجموعه فرهنگی شهیدان فتاح الجنان بیش از چهارصد عنوان کتاب را در قالب ۲۵۰۰ جلد کتاب بریل و نزدیک به ۱۵ هزار کتاب صوتی را در دسترس افراد نابینا و کم بینا قرار داده است. بیش از یکصد روشن دل از امکانات فراهم شده در این کتابخانه استفاده می کنند.

ارائه ۲۵۰۰کتاب برای نابینایان نجف آباد+فیلم

شهرداری نجف آباد در مجموعه فرهنگی شهیدان فتاح الجنان بیش از چهارصد عنوان کتاب را در قالب ۲۵۰۰ جلد کتاب بریل و نزدیک به ۱۵ هزار کتاب صوتی را در دسترس افراد نابینا و کم بینا قرار داده است. بیش از یکصد روشن دل از امکانات فراهم شده در این کتابخانه استفاده می کنند.

خبرگزاری صدا و سیما: شهردار نجف آباد گفت: مجموعه فرهنگی و کتابخانه شهیدان فتاح الجنان سال۹۱ با زیربنای۶۰۰مترمربع  در دو طبقه به بهره برداری رسیده و آموزش خط بریل و کامپیوتر در کنار ارائه انواع لوح فشرده و نوار صوتی  از دیگر خدمات کتابخانه نابینایان این مجموعه به شمار می آید.

کتابخانه اصلی این مجموعه بیش از ۹۰۰ عضو داشته و می تواند ۵۶۰۰ جلد انواع کتاب به امانت بدهد. در بخش نابینایان هم یکصد عضو از امکانات فراهم شده استفاده می کنند.

دو سالن مطالعه جداگانه خواهران و برادران با مجموع ظرفیت ۸۰ نفر از دیگر بخش های این مجموعه است.

نابینایان

نابینایان

ارائه ۲۵۰۰کتاب برای نابینایان نجف آباد+فیلم