اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در فریدن
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در فریدن
آنا: ۳۶ نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد متشکل از رشته‌های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و بهداشت، خدماتِ پایش سلامتی و آموزش نکات بهداشتی را به ۱۵۰ نفر از اهالی روستای خویگان ارائه کردند.

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در فریدن

آنا: ۳۶ نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد متشکل از رشته‌های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و بهداشت، خدماتِ پایش سلامتی و آموزش نکات بهداشتی را به ۱۵۰ نفر از اهالی روستای خویگان ارائه کردند.

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری علوم پزشکی گفت: طرح پایش سلامتی و آموزش نکات بهداشتی در قالب کاروان سلامت در مناطق محروم از سری اهداف سلامت‌محور این واحد دانشگاهی بوده که به دلیل آموزش و افزایش آگاهی عمومی نسبت به نکات بهداشتی طراحی و برنامه‌ریزی‌شده است.

مهران زینلی افزود: کاروان سلامت در دو حیطه مهارت پروری دانشجویان علوم پزشکی و آگاهی بخشی در ارتباط با سلامت روستائیان برنامه‌های بلندمدتی را در نظر دارد.

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در فریدن

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در فریدن

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در فریدن