خبرگزاری بسیج: با همکاری حوزه بسیج ادارات شهرستان و حوزه مقاومت بسیج امام محمدباقر(ع)،گروه های جهادی بسیج جامعه پزشکی، شبکه بهداشت و هلال احمر، اردوی جهادی خدمت رسانی پزشکی در روستاهای گلدره و خیرآباد شهردهق برگزار شد.

اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر

خبرگزاری بسیج: با همکاری حوزه بسیج ادارات شهرستان و حوزه مقاومت بسیج امام محمدباقر(ع)،گروه های جهادی بسیج جامعه پزشکی، شبکه بهداشت و هلال احمر، اردوی جهادی خدمت رسانی پزشکی در روستاهای گلدره و خیرآباد شهردهق برگزار شد.

در گروه اعزامی علاوه بر ارائه دارو و دیگر تجهیزات پزشکی مورد نیاز، پزشکی عمومی، مشاور و روانشناس، دندان پزشکی، ماما، پزشکان متخصص، بهورز و پرستار به ارائه خدمت به مراجعان پرداخته اند.

اردوی جهادی پزشکان در دهق اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر photo                  300x225

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر photo                  2 300x225

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر photo                  300x225

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر photo                  2 300x225

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر