اسامی اشتباه بر میادین
اسامی اشتباه بر میادین

«بهنام» نوشته: شهرداری انصافا کارهای عمرانی خوب و کم نظیری را طی چند سال اخیر انجام داده ولی بنده یک سوال از کمیسیون فرهنگی شورای شهر دارم. چرا در میدان معلم (ورودی ویلاشهر(سنگ عصاری گذاشته شده و در میدان آزادگان مجسمه شیخ بهایی دوستان به جای دوچرخه سواری برای رسیدن به دوره پنجم، به فکر […]

«بهنام» نوشته: شهرداری انصافا کارهای عمرانی خوب و کم نظیری را طی چند سال اخیر انجام داده ولی بنده یک سوال از کمیسیون فرهنگی شورای شهر دارم. چرا در میدان معلم (ورودی ویلاشهر(سنگ عصاری گذاشته شده و در میدان آزادگان مجسمه شیخ بهایی

دوستان به جای دوچرخه سواری برای رسیدن به دوره پنجم، به فکر همچین کارهایی باشند هم بد نیست! آخه ما رای دادیم به شما که حواستون به این جور جزئیات هم باشه!