اسامی ۱۶۴ داوطلب شورای شهر دوره پنجم نجف آباد
اسامی ۱۶۴ داوطلب شورای شهر دوره پنجم نجف آباد

پایگاه خبری فرمانداری شهرستان نجف آباد در اطلاعیه ای اسامی ۱۶۴ داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد را منتشر کرد. اسامی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر هستند. شورای شهر پنجم نجف آباد ۹ عضو خواهد داشت.   ۱- رسول ابراهیمی فرزند مهدی- کد ۱۲۴ ۲- ابراهیم ابوترابی نجف آبادی […]

پایگاه خبری فرمانداری شهرستان نجف آباد در اطلاعیه ای اسامی ۱۶۴ داوطلب نهایی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد را منتشر کرد. اسامی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر هستند.

شورای شهر پنجم نجف آباد ۹ عضو خواهد داشت.

 

۱- رسول ابراهیمی فرزند مهدی- کد ۱۲۴

۲- ابراهیم ابوترابی نجف آبادی فرزند حسین- کد ۱۲۵

۳- محمد رضا ابوطالبی فرزند قنبرعلی- کد ۱۲۶

۴- امیر احمدی فرزند شکراله- کد ۱۲۷

۵- مهدی احمدی نجف آبادی فرزند عبدالعلی- کد ۱۲۸

۶- سکینه ارزانی فرزند عیدی- کد ۱۲۹

۷- مهدی آزادبخت فرزند حسین- کد۱۴۱

۸- اسحق اسدی فرزند خیری- کد۱۴۲

۹- محمد حسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمد جعفر- کد ۱۴۵

۱۰- محمد علی آقابابائیان نجف آبادی فرزند عشقعلی- کد ۱۴۶

۱۱- بهناز امید نجف آبادی فرزند فضل اله- کد ۱۴۷

۱۲- وجیهه امید نجف آبادی فرزند مانده علی- کد ۱۴۸

۱۳- مهران امیر پور نجف آبادی فرزند روح الامین- کد ۱۴۹

۱۴- محمد آهنگران فرزند حسین- کد ۱۵۲

۱۵- محمد علی ایمانیان فرزند محمود- کد ۱۵۶

۱۶- منصور ایمانیان فرزند عباسقلی- کد ۱۵۷

۱۷- عباس ایمانیان نجف آبادی فرزند یداله- کد ۱۸۸

۱۸- عبدالرضا ایوبی نجف آبادی فرزند محمد علی- کد ۱۵۹

۱۹- هرمز بابائی مشهور به مهندس بابائی فرزند عبدالحسین- کد ۱۶۲

۲۰- محمد رضا بابائیان مشهور به بابائی و آقابابائیان فرزند مهر علی- کد ۱۶۴

۲۱- اکبر بارانی فرزند حسین- کد ۱۶۵

۲۲- مجید باقری فرزند احمد- کد ۱۶۷

۲۳- مریم برهانی فرزند رئوف- کد ۱۶۹

۲۴- معصومه بشیری هادگانی فرزند علی- کد ۱۷۱

۲۵- حسین بهرامی فرزند غلامحسین کد ۱۷۵

۲۶- ابراهیم پاینده نجف آبادی فرزند ناصر قلی- کد ۱۷۶

۲۷- فریبرز براندوخ فرزند البرز- کد ۱۷۸

۲۸- علی پزشکی فرزند محمد رضا- کد ۱۸۱

۲۹- مجید پزشکی نجف آبادی فرزند محمد- کد ۱۸۲

۳۰- عظیم پور اسماعیلی نجف آبادی فرزند مرتضی- کد ۱۸۴

۳۱- مجید پور گنجی فرزند غلامعباس- کد ۱۸۶

۳۲- رسول پورهادی فرزند محمد- کد ۱۸۷

۳۳-زهرا پولادچنگ نجف آبادی فرزند حسنعلی- کد ۱۸۹

۳۴- محمد تدین فرزند باقر- کد۱۹۱

۳۵- اعظم جاری فرزند جعفر- کد ۱۹۲

۳۶- وحید جمشیدیان فرزند غلامرضا- کد ۱۹۴

۳۷- مصطفی جهانگیری باورصاد فرزند حسین- کد ۱۹۵

۳۸- داود جوزقیان نجف آبادی فرزند عباسعلی- کد ۱۹۶

۳۹-  جلیل چهارده معصومی فرزند صفرعلی- کد ۱۹۸

۴۰- مرتضی حاجی صادقیان فرزند ابوطالب- کد ۲۱۲

۴۱- مهدی حاجی صادقیان نجف آبادی فرزند محمد- کد ۲۱۴

۴۲-محمد حاجی عرب فرزند جعفرقلی- کد ۲۱۵

۴۳- عبدالمجید حبیب الهی نجف آبادی فرزند عبداله- کد۲۱۶

۴۴- جواد حجتی فرزند مرتضی- کد ۲۱۷

۴۵- مجید حجتی فرزند غلامعلی- کد ۲۱۸

۴۶- مسعود حجتی فرزند باقر- کد ۲۱۹

۴۷- مصطفی حجتی نجف آبادی فرزند محمد رضا- کد ۲۴۱

۴۸- عذرا حججی نجف آبادی فرزند رضا- کد ۲۴۲

۴۹- سید رضا حسینی فرزند سید عطاء اله- کد ۲۴۶

۵۰- مصطفی حسینی ملک آبادی مشهور به سید فرزند مجید- کد ۲۴۷

۵۱- مینا حقیقی نجف آبادی فرزند ابراهیم- کد ۲۴۸

۵۲- جواد حیدری فرزند پرویز- کد ۲۴۹

۵۳- مجید حیدری سودجانی فرزند علی- کد ۲۵۱

۵۴- مهر اعظم خاکی نجف آبادی فرزند حسینعلی- کد ۲۵۴

۵۵- سوسن خسروی فرزند علی- کد ۲۵۷

۵۶- علی خسروی حموله فرزند جهانگیر- کد ۲۵۸

۵۷-  محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد- کد ۲۵۹

۵۸- پژمان خلیلی فرزند فرج اله- کد ۲۶۱

۵۹- محسن خلیلی نجف آبادی فرزند محمد- کد ۲۶۲

۶۰- کاظم داودی حموله فرزند محسن- کد۲۶۵

۶۱- خسرو داودی زاده فرزند حفیظ اله- کد ۲۶۷

۶۲- رضوان دهقانی فرزند براتعلی- کد ۲۶۸

۶۳- عبداله دیانی نجف آبادی فرزند کاظم- کد۲۶۹

۶۴- رسول ربانیان نجف آبادی فرزند حسین- کد ۲۷۱

۶۵- محمد جواد ربیعیان نجف آبادی فرزند عباسعلی- کد ۲۷۲

۶۶- محسن رجائی فرزند علی- کدی ۲۷۴

۶۷- محمد رستمی فرزند عباس- کد ۲۷۵

۶۸- حامد رستمی نجف آبادی فرزند علیرضا- کد ۲۷۶

۶۹- میثم رصافی فرزند نعمت اله- کد ۲۷۹

۷۰- عبداله رضائی فرزند علی- کد ۲۸۱

۷۱- داود زارعیان فرزند محمد رضا- کد ۲۸۴

۷۲- عزت زمانی ملک آبادی فرزند جلال- کد ۲۸۵

۷۳- محمد رضا زواران حسینی فرزند عبدالحسین- کد ۲۸۶

۷۴- حسنعلی سپیانی فرزند نورمحمد- کد ۲۸۷

۷۵- احمد سلحشوری فرزند محمد علی- کد ۲۸۹

۷۶- محسن سلطانی فرزند مهدی- کد ۲۹۱

۷۷- اکبر سلطانی ازان آخاری فرزند ابراهیم- کد ۲۹۲

۷۸- محترم سلیمان نژاد نجف آبادی فرزند غلامرضا- کد ۲۹۴

۷۹- حسن سلیمی فرزند رمضانعلی- کد ۲۹۵

۸۰- حمید سلیمی بنی فرزند علی- کد ۲۹۶

۸۱- ذبیح اله سواری جمالویی فرزند صفی اله- کد ۲۹۷

۸۲- سهراب سورانی فرزند رستم- کد ۲۹۸

۸۳- پرویز شاه بندری فرزند جعفرقلی- کد ۴۱۴

۸۴- محسن شریفی فرزند ولی اله- کد ۴۱۶

۸۵- حسینعلی شریفی نجف آبادی فرزند رجبعلی- کد ۴۱۷

۸۶- سید علی شکرالهی فرزند سید زین العابدین- کد ۴۱۸

۸۷- سعید شکرالهی فرزند علی- کد ۴۱۹

۸۸- مومن شیاسی فرزند باقر- کد ۴۲۱

۸۹- رضا شیرازی مشهور به شیرازی موگویی فرزند چراغلی- کد ۴۲۴

۹۰- نسرین صالح پور مشهور اورش محمود صالحی فرزند عبدالحسین- کد ۴۲۵

۹۱- توکل صالحی فرزند خانعلی- کدی ۴۲۷

۹۲- قاسم صالحی فرزند علیمراد- کد ۴۲۸

۹۳- سعید صالحی پور فرزند یداله- کد ۴۲۹

۹۴- یداله طالبی حاجی آبادی فرزند حسن- کد ۲۵۱

۹۵- عیدی محمد طرقی فرزند محمد علی- کد ۲۵۲

۹۶- مسعود طواف فرزند محمد علی- کد ۴۵۴

۹۷- عیسی عالی پور فرزند رضا- کد ۲۵۶

۹۸- مجید عباسی ملک آبادی فرزند اکبر- کد ۲۵۷

۹۹- علیرضا عربها نجف آبادی فرزند اکبر- کد ۲۵۹

۱۰۰- سید هاشم عظیمی فرزند سید عسگر- کد ۴۶۱

۱۰۱- علیرضا علی همت فرزند حسین- کد ۴۶۲

۱۰۲- امین عیدی فرزند محمد رضا- کد ۴۶۴

۱۰۳- شیرین عیدی وندی فرزند سبزوار- کد ۴۶۵

۱۰۴- علی محمد عیدی وندی فرزند علی کرم- فرزند ۴۶۷

۱۰۵- مجتبی عینی نجف آبادی مشهور به عینی نجف آبادی فرزند ابراهیم- کد ۴۶۹

۱۰۶- مصطفی غلامی فرزند عباس- کد ۴۷۱

۱۰۷- مهسا غیور فرزند حمید رضا- کد ۴۷۲

۱۰۸- مرضیه فتاح الجنان فرزند احمد- کد ۴۷۵

۱۰۹- احمد فتحی نجف آبادی فرزند مرتضی- کد ۴۷۹

۱۱۰- محمد فتحی نجف آبادی فرزند نصر اله- کد ۴۸۱

۱۱۱- محمد فرخوند فرزند خداداد- کد ۴۸۲

۱۱۲- محمد علی قیصریه ها نجف آبادی فرزند مانده علی- کد ۴۸۴

۱۱۳- رسول کاظمی فرزند عبدالحسین- کد ۴۸۵

۱۱۴- علی کاظمی نجف آبادی فرزند محسن- کد ۴۸۶

۱۱۵- مصطفی کبیرزاده فرزند محمد- کد ۴۸۷

۱۱۶- نصر اله کبیرزاده نجف آبادی فرزند محمد رضا- کد ۴۸۹

۱۱۷- نعمت اله کبیرزاده نجف آبادی فرزند محمد رضا- کد ۴۹۱

۱۱۸- وجیهه کرداریان فرزند احمد- کد ۲۹۲

۱۱۹- مجتبی کریم زاده فرزند مصطفی- کد ۴۹۴

۱۲۰- مرتضی کریم زاده فرزند مصطفی- کد ۴۹۵

۱۲۱- حسینعلی کریمی فرزند رضا قلی- کد ۴۹۷

۱۲۲- علیرضا کوچکی ایده فرزند برزو- کد ۴۹۸

۱۲۳- محمد کیانی فرزند علی- کد ۵۱۲

۱۲۴- بهمن کیانی فرزند علی- کد ۵۱۲

۱۲۵- محسن کی منش فرزند عبدالحسین- کد ۵۱۵

۱۲۶- ابراهیم گودرزی فرزند اردشیر- کد ۵۱۶

۱۲۷- مجتبی گودرزی فرزند محمد – کد ۵۱۷

۱۲۸- علی محمد گوروئی فرزند محمد- کد ۵۱۷

۱۲۹- قربانعلی مومنی فرزند عزیز- کد ۵۱۸

۱۳۰- معصومه محمدی خشوئی فرزند حسین- کد ۴۲۱

۱۳۱-  عیسی محمود صالح مشهور به صالحی فرزند نامدار- کد ۵۲۴

۱۳۲- شهلا محمودیان نجف آبادی فرزند ناصر قلی- کد ۵۲۵

۱۳۳- مجتبی محمودیان نجف آبادی فرزند مهدی- کد ۵۲۶

۱۳۴- مریم مرادی فرزند جان محمد- کد ۵۲۷

۱۳۵- کورش مرادی سودجانی مشهور به صالحی فرزند جنگی- کد ۵۲۸

۱۳۶- سید احمد رضا مرتضوی شیخ شبانی فرزند سید محمد تقی- کد ۵۳۹

۱۳۷- سید احمد مرتضوی نجف آبادی فرزند سید حسین- کد ۵۴۱

۱۳۸- حسین معین فرزند غلامرضا- کد ۵۴۵

۱۳۹- فتانه مغزی فرزند یداله- کد ۵۴۶

۱۴۰- الهام مقدسی فریدنی فرزند عزت اله- کد ۵۴۷

۱۴۱- میثم مکاریان فرزند محمدعلی کد ۵۴۸

۱۴۲-  داریوش ملکی مشهور به داوود فرزند غلامحسین- کد ۵۴۹

۱۴۳- بهشاد منتظری نجف آبادی فرزند براتعلی- کد ۵۶۱

۱۴۴- محمد منتظری نجف آبادی فرزند اکبر- کد ۵۶۲

۱۴۵-  صفر علی منصوری فرزند علی اکبر- کد ۵۶۴

۱۴۶- غلامرضا مهدیه نجف آبادی مشهور به افشین فرزند عبدالکریم- کد ۵۶۵

۱۴۷- مهدی مهدیه نجف آبادی فرزند محمد علی- کد ۵۶۷

۱۴۸- محمد امین موحد فرزند مصطفی- کد ۵۶۸

۱۴۹- منا موحد خواه فرزند غلامعلی- کد ۵۶۹

۱۵۰- حسین موسوی فرزند احمد- کد ۵۷۲

۱۵۱- قربانعلی میرعباسی نجف آبادی فرزند اسداله- کد ۵۷۴

۱۵۲- داود ناصری پیدنی فرزند منصور- کد ۵۷۶

۱۵۳- افسانه نامداریان فرزند علی- کد ۵۷۸

۱۵۴- محمد نجفی پور نجف آبادی فرزند محمود- کد ۵۷۹

۱۵۵- ندا نجفی ایواره فرزند صاحبعلی- کد ۵۸۱

۱۵۶- مهدی نورمحمدی فرزند ناصر- کد ۵۸۴

۱۵۷- محدثه هادی فرزند محمد رضا- کد ۵۸۵

۱۵۸- حمید هاشمی فرزند اکبر- کد ۵۸۶

۱۵۹- محمد همائی فرزند محمد علی- کد ۵۸۷

۱۶۰- بهمن همتی فرزند علی مردان- کد ۵۸۶

۱۶۱- امیر حسین ولایتی نجف آبادی فرزند محمد علی- کد ۵۹۱

۱۶۲- ندا یعقوبیان  فرزند محمد حسین- کد ۵۹۲

۱۶۳- اسماعیل یوسفی مشهور به ناصر فرزند علی- کد ۵۹۴

۱۶۴- حسن یوسفی نژاد فرزند یداله- کد ۵۹۵