استادی دو خوشنویس در نجف آباد
استادی دو خوشنویس در نجف آباد

پایگاه خبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد : استاد حمید رضا حجتی و استاد امید نمازیان دو خوشنویس برتر نجف آبادی گواهینامه استادی خود را با امضای وزیر فرهنگ و استاد غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران دریافت کردند. این گواهینامه ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و […]

پایگاه خبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد : استاد حمید رضا حجتی و استاد امید نمازیان دو خوشنویس برتر نجف آبادی گواهینامه استادی خود را با امضای وزیر فرهنگ و استاد غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران دریافت کردند.

این گواهینامه ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و اخیرا به میزبانی خانه هنرمندان ایران در تهران به ۱۳۰ استاد خوشنویسی اهدا شد.