از مهردشت برای انجام کارهای اداری اش آمده بود. از این می نالید که برای یک کار اداری کوچک، مجبورند حداقل نصف روز وقت بگذارند و بیایند به مرکز شهرستان در نجف آباد.

استخدام کارگر با حقوق ۳ میلیون تومانی

از مهردشت برای انجام کارهای اداری اش آمده بود. از این می نالید که برای یک کار اداری کوچک، مجبورند حداقل نصف روز وقت بگذارند و بیایند به مرکز شهرستان در نجف آباد.

چانه مان که گرم شد، از وضع کارخانه های بخش مهردشت و اوضاع اشتغال پرسیدم. گفت که آن جا آمار بیکاری سال ها است که روی صفر مانده و حتی خیلی جاها حاضرند به کارگرشان برای هشت ساعت کار در روز حدود ۳میلیون تومان حقوق و سرویس ایاب و ذهاب بدهند ولی کارگر گیر نمیاد!

شهرستان نجف آباد دارای دو بخش مرکزی و مهردشت است و بین این دو بخش، یک شهرستان دیگر (تیران و کرون) قرار گرفته است؛ موضوعی که در کشور تقریبا بی نظیر است.

در سال های اخیر، صحبت هایی در خصوص استقلال مهردشت از شهرستان مطرح شده ولی هنوز اقدام خاصی انجام نگرفته و ساکنان این بخش با وجود استقرار تعدادی از ادارات در منطقه خود، باز هم مجبورند برای انجام برخی کارهای اداری خود نزدیک به صد کیلومتر را تا نجف آباد طی مسیر کنند. ترددی که ضمن تحمیل هزینه و اتلاف زمان، احتمال بروز تصادفات رانندگی را هم افزایش می دهد.

اشتغال استخدام کارگر با حقوق 3 میلیون تومانی استخدام کارگر با حقوق 3 میلیون تومانی              300x208

اشتغال