صدا و سیما: فرمانده انتظامي نجف آباد گفت: با اجراي طرح ويژه شناسايي و کشف وسايل نقليه مسروقه، ماموران انتظامي و آگاهي پنج دستگاه خودرو و شش دستگاه موتورسيکلت مسروقه را به مالکان در این شهرستان تحویل دادند.

استرداد 11 وسيله نقليه مسروقه به مالباختگان

صدا و سیما: فرمانده انتظامي نجف آباد گفت: با اجراي طرح ويژه شناسايي و کشف وسايل نقليه مسروقه، ماموران انتظامي و آگاهي پنج دستگاه خودرو و شش دستگاه موتورسيکلت مسروقه را به مالکان در این شهرستان تحویل دادند.

سرهنگ محمدحسين باباكلاني افزود: در اين طرح ماموران انتظامي و آگاهي در بازدید از پارکينگ ها و گاراژهاي شهر این تعداد وسیله نقلیه مسروقه را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی نجف آباد استرداد استرداد 11 وسيله نقليه مسروقه به مالباختگان                300x200

سرهنگ باباکلانی

نجف آباد نیوز