قربانعلی مومنی و حشمت الله بهارلویی مدیران مناطق چهار (یزدانشهر) و پنج (امیرآباد) شهرداری نجف آباد، برای شرکت در انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر نجف آباد، استعفا دادند.

استعفای انتخاباتی ۲مدیر در شهرداری نجف آباد

قربانعلی مومنی و حشمت الله بهارلویی مدیران مناطق چهار (یزدانشهر) و پنج (امیرآباد) شهرداری نجف آباد، برای شرکت در انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر نجف آباد، استعفا دادند.

در دوره چهارم شورای شهر، مومنی به عنوان عضو شورا و بهارلویی در جایگاه مسئول دفتر شورا حضور داشتند.

سیدمحمدرضا ذاکری معاون منطقه۲ به عنوان سرپرست جدید منطقه پنج  و حمید نعمتی معاون منطقه۴ به عنوان سرپرست جدید منطقه چهار معارفه شده اند.

ششمین شورای شهر نجف آباد، ۹عضو خواهد داشت.

انتخابات در باغ ملی نجف آباد استعفای انتخاباتی ۲مدیر در شهرداری نجف آباد استعفای انتخاباتی ۲مدیر در شهرداری نجف آباد                   300x200

انتخابات در باغ ملی نجف آباد

استعفای انتخاباتی ۲مدیر در شهرداری نجف آباد