استقلال آبفای مهردشت
استقلال آبفای مهردشت
پایگاه خبری آبفای استان: در اجرای نمودار سازمانی جدید آبفای استان اصفهان، شهرهای دهق و علویجه و 9 روستای حسین آباد، هسنیجه، خونداب، علی آباد، کوه لطف، خیرآباد، گلدره، اشن و دماب از مناطق تحت پوشش آبفای منطقه نجف آباد خارج شده و به عنوان امور آب و فاضلاب خودگردان منطقه مهردشت آغاز به کار کرد.

استقلال آبفای مهردشت

پایگاه خبری آبفای استان: در اجرای نمودار سازمانی جدید آبفای استان اصفهان، شهرهای دهق و علویجه و ۹ روستای حسین آباد، هسنیجه، خونداب، علی آباد، کوه لطف، خیرآباد، گلدره، اشن و دماب از مناطق تحت پوشش آبفای منطقه نجف آباد خارج شده و به عنوان امور آب و فاضلاب خودگردان منطقه مهردشت آغاز به کار کرد.
فرماندار نجف آباد در مراسم معارفه حسین محمدیان اولین مدیر آبفای منطقه مهردشت که روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰برگزار شد، از مکاتبات استانداری اصفهان با وزارت کشور مبنی بر تشکیل شهرستان جدید مهردشت خبر داد و گفت: با توجه به پهنه وسیع جغرافیایی منطقه مهردشت، همه دستگاه های اداری باید از هم اکنون به منظور استقرار ادارات مستقل و خودگردان در این منطقه اقدام کنند.
مجتبی راعی به فعالیت دو شهرک و چهار ناحیه صنعتی بزرگ در منطقه مهردشت اشاره کرد و گفت: وجود جمعیت ۲۷ هزار نفری و فعالیت هزاران کارگر در ۵۰۰ واحد صنعتی بزرگ در منطقه مهردشت، بیانگر ضرورت تامین زیرساخت های لازم از جمله خدمات آب و فاضلاب در این منطقه است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: تا کنون ۱۲ هزار و ۴۰۰ انشعاب آب با ۱۳ هزار و ۸۰۰ آحاد در شهرها و روستاهای تحت پوشش آبفای مهردشت نصب شده است.
کاظم جعفری افزود: از ۹ روستای تحت پوشش، ۴ روستا به شبکه آبرسانی پایدار وصل شده و از آب تصفیه شده بهره مندند و آب ساکنان ۵ روستا نیز از منابع آبی محلی تامین می شود.

آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

استقلال آبفای مهردشت