استهلال هلال رمضان در نجف آباد +تصاویر
استهلال هلال رمضان در نجف آباد +تصاویر

همانند سالهای گذشته،امسال نیز پیش از آغاز اولین روز ماه مبارک،عده ای از علاقه مندان با استفاده از تجهیزات خاص خود، آسمان را در جستجوی هلال ماه نو، از نظر گذراندند. رضا قلیچ خانی تصاویری را از این کار برای پایگاه خبری ایمنا کار کرده است.

همانند سالهای گذشته،امسال نیز پیش از آغاز اولین روز ماه مبارک،عده ای از علاقه مندان با استفاده از تجهیزات خاص خود، آسمان را در جستجوی هلال ماه نو، از نظر گذراندند.

رضا قلیچ خانی تصاویری را از این کار برای پایگاه خبری ایمنا کار کرده است.