اسراف مسئولان، حکومت را نابود می کند
اسراف مسئولان، حکومت را نابود می کند
ایمنا:امام جمعه نجف آباد گفت: بیشترین تاکیدات دینی در خصوص عدم اسراف، خطاب به مدیران و مسئولانی است به طوری که در صورت اتلاف سرمایه و امکانات در اختیار این گروه، باید منتظر نابودی یک حکومت باشیم.

اسراف مسئولان، حکومت را نابود می کند

ایمنا: امام جمعه نجف آباد گفت: بیشترین تاکیدات دینی در خصوص عدم اسراف، خطاب به مدیران و مسئولانی است به طوری که در صورت اتلاف سرمایه و امکانات در اختیار این گروه، باید منتظر نابودی یک حکومت باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی حسناتی در خطبه های این هفته از وقت و عمر مردم به عنوان سرمایه ای ارزشمند نام برد و گفت: کسانی که با سوء مدیریت زمینه اتلاف وقت مردم و امکانات موجود را فراهم می کنند، مرتکب یکی از بدترین مصادیق اسراف شده اند.

حسناتی از غفلت به عنوان دیگر عامل سوق دهنده یک جامعه به سمت نابودی یاد کرد و اظهار داشت: استعدادها و توانمندی هایی که با استفاده از آن ها در جایگاه های مختلف امکان رفع بسیاری از مشکلات فراهم می شود نیز در صورت عدم استفاده به موقع و صحیح در زمره مصادیق اسراف قرار می گیرند.

خطیب نماز جمعه نجف آباد ادامه داد: در روایات متعدد از ائمه ما نقل شده که نباید به کسانی که دنبال مسئولیت می دوند، کاری را واگذار کرد زیرا چنین گروهی تحقق اهدافی را در قبال پذیرفتن این جایگاه ها دنبال می کنند که در مجموعه به نفع جامعه نخواهد بود.

مصطفی حسناتی

مصطفی حسناتی

اسراف مسئولان، حکومت را نابود می کند