اسم و رسم دار شدن ۱۵۰ کوچه منطقه دو شهرداری نجف آباد
اسم و رسم دار شدن ۱۵۰ کوچه منطقه دو شهرداری نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: ملاکبیری مدیر منطقه دو شهرداری نجف آباد گفت: در آخرین جلسه شورای نامگذاری که به  میزبانی شهرداری منطقه دو برگزار شد نامگذاری صدو پنجاه و دو کوچه واقع در محدوده منطقه دو با حضور نمایندگان بنیاد شهید، شورای اسلامی شهر و فرمانداری مورد تصویب حاضرین قرار گرفت. به گزارش خبرنگار […]

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: ملاکبیری مدیر منطقه دو شهرداری نجف آباد گفت: در آخرین جلسه شورای نامگذاری که به  میزبانی شهرداری منطقه دو برگزار شد نامگذاری صدو پنجاه و دو کوچه واقع در محدوده منطقه دو با حضور نمایندگان بنیاد شهید، شورای اسلامی شهر و فرمانداری مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد ملاکبیری با اعلام این خبر گفت:« یکی از مهمترین مشکلات موجود در موضوع نامگذاری معابر شهری منطقه دو نامشخص بودن وضعیت نامگذاری نزدیک به پانصد کوچه و خیابان به شمار می آید که در این خصوص با هماهنگی های صورت گرفته لیست برداری و شیت بندی این نقاط صورت گرفته و به نمایندگان فرمانداری و بنیاد شهید تحویل داده شده است.»

حاجی صادقیان عضو شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه با تاکید بر پرهیز از  استفاده از نامهای متبرکه جهت معابر شهری خاطر نشان کرد:« در نامگذاری معابر و کوچه هایی که در طرح باغات ایجاد شده اند باید دقت بیشتری صورت گیرد تا در زمینه اخذ پروانه و ساخت و سازهای غیر مجاز توقعات نابه جایی به وجود نیاید.»

پیشنهاد شماره گذاری برای معابر فرعی یک خیابان اصلی جهت تسهیل ارتباطات پستی و دیگر موارد مورد نیاز در کنار لزوم ارائه نقشه کامل معابر و کوچه های سطح شهر توسط مسئول جی ای اس شهرداری به شورای نامگذاری بخش دیگری از مطالب مطرح شده در این جلسه را تشکیل میداد.

تاکید نماینده بنیاد شهید بر استفاده از رنگ قرمز برای درج عنوان شهید بر روی تابلوها بخش پایانی مذاکرات این جلسه چهار ساعته را در شهرداری منطقه دو نجف آباد تشکیل میداد.