ایسکا نیوز: سال گذشته 8 هزار نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان واحد های مختلف را در ایام نوروز پذیرش داشتیم که این میزان رتبه اول کشور را به نجف آباد اختصاص داد.

اسکان ۸هزار مسافر نوروزی در دانشگاه آزاد نجف آباد

ایسکا نیوز: سال گذشته ۸ هزار نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان واحد های مختلف را در ایام نوروز پذیرش داشتیم که این میزان رتبه اول کشور را به نجف آباد اختصاص داد.

مهران مجلسی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: امسال نیز ستاد اسکان دانشگاه از ۲۳ اسفند تا ۱۸ فروردین آماده پذیرش است و همزمان بسیج دانشجویی با همکاری دانشگاه اردوی راهیان نور را با پیش بینی اعزام چهار الی پنج دستگاه اتوبوس در دست اجرا دارد.

مجلسی از زیارت مزار پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی به عنوان دیگر هدف مسافران نوروزی در نجف آباد نام برد.

جشن های نوروزی

جشن های نوروزی

اسکان ۸هزار مسافر نوروزی در دانشگاه آزاد نجف آباد