اشتغال زایی شرکت دانش بنیان با تکثیر گل خبرگزاری بسیج:شرکت دانش بنیان زیست فناوری طوبی مهرگان نجف آباد، با دریافت تسهیلات اشتغال زایی از سپاه این شهرستان، برای پنج نفر به صورت مستقیم و بیست نفر نیز به طور غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است. این شرکت با مدیریت اطمینانی از سال ۹۵ کار خود […]

اشتغال زایی شرکت دانش بنیان با تکثیر گل

خبرگزاری بسیج:شرکت دانش بنیان زیست فناوری طوبی مهرگان نجف آباد، با دریافت تسهیلات اشتغال زایی از سپاه این شهرستان، برای پنج نفر به صورت مستقیم و بیست نفر نیز به طور غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.
این شرکت با مدیریت اطمینانی از سال ۹۵ کار خود را شروع کرده و تاکنون توانسته است ۱۰۵ گل و گیاه که به صورت عقیم از خارج وارد کشور می شده است را با انجام تحقیقات به مرحله تکثیر برساند و گام بلندی در راستای اقتصادمقاومتی بردارد.

سرهنگ پاسدار عبدالله انواری جانشین فرماندهی سپاه ناحیه نجف آباد، اخیرا از این شرکت که در بلوار پژوهش گلدشت مستقر است، بازدیدی داشته است.

شرکت دانش بنیان اشتغال زایی اشتغال زایی شرکت دانش بنیان با تکثیر گل + تصاویر               300x300

شرکت دانش بنیان

دانش بنیان اشتغال زایی اشتغال زایی شرکت دانش بنیان با تکثیر گل + تصاویر                300x300

شرکت دانش بنیان

کاشت گل اشتغال زایی اشتغال زایی شرکت دانش بنیان با تکثیر گل + تصاویر               3 300x221

شرکت دانش بنیان

نجف آباد نیوز