مشرق: امام محله حاضر در یک محله فراتر از اقامه نماز در مسجد، دغدغه‌مند مردم به خصوص جوانان است؛ پای حرفشان می‌نشیند و برای رفع مشکلاتشان آستین بالا می‌زند تا گره‌گشای کارشان شود.

اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر

مشرق: امام محله حاضر در یک محله فراتر از اقامه نماز در مسجد، دغدغه‌مند مردم به خصوص جوانان است؛ پای حرفشان می‌نشیند و برای رفع مشکلاتشان آستین بالا می‌زند تا گره‌گشای کارشان شود.

حجت الاسلام محمد جهانگیری در روستای اسلام آباد شهرستان کنگاور استان همدان، با راه اندازی کمپ، بیش از ۲۰۰ معتاد را ترک داده و برایشان شغلی دست و پا کرده. برای ۶۰ زن سرپرست خانوار ایجاد شغل کرده و گروه جهادی اش در زمینه های مختلف از جمله فعالیت های عمرانی و مبارزه با کرونا، فعال بوده است.

به کمک خیرین، برای ۳۵ خانواده محروم خانه ساخته و برای دانش آموزان محروم بیش از ۶۰ گوشی هوشمند تهیه کرده است.

این روحانی ۲۴ ساله، در کنار ساخت مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست، برای ۳۵ خانم نیز مشاغل خانگی ایجاد کرده است.

تمام این برکات و خدمت‌رسانی‌ها از یک جا نشأت گرفته است؛ همان جایی که یک روحانی و امام جماعت مساجد در یک محله تصمیم گرفت صرفا مسجد را پایگاه خود نکند، برای همین با پرداختن به جزیی‌ترین مسائل زندگی مردم تا عمق خانه‌های آنان پیش رفت و شد امام محله.

حجت الاسلام محمد جهانگیری اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر 3005624 1 300x225

حجت الاسلام محمد جهانگیری

حجت الاسلام محمد جهانگیری اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر 3005625 300x169

حجت الاسلام محمد جهانگیری

حجت الاسلام محمد جهانگیری اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر 3005623 300x225

حجت الاسلام محمد جهانگیری

حجت الاسلام محمد جهانگیری اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر 3005618 300x226

حجت الاسلام محمد جهانگیری

حجت الاسلام محمد جهانگیری اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر 3005617 300x300

حجت الاسلام محمد جهانگیری

اشتغال زایی یک روحانی برای ۲۰۰معتاد+تصاویر