در شرایطی که قیمت خیلی از میوه ها نجومی شده، برخی کشاورزان سیب و پیاز را خاک کرده یا گذاشته اند برای چرای دام. آقایون مسئول! این هم به تحریم ربط داره؟ طاقت دارید اشک ها و داد و فریادهای این کشاورزان را ببینید؟

اشک و آه کشاورزان از بی تدبیری مسئولان+فیلم

در شرایطی که قیمت خیلی از میوه ها نجومی شده، برخی کشاورزان سیب و پیاز را خاک کرده یا گذاشته اند برای چرای دام. آقایون مسئول! این هم به تحریم ربط داره؟ طاقت دارید اشک ها و داد و فریادهای این کشاورزان را ببینید؟

صدا و سیما: کشاورزان شرق اصفهان  با ابراز ناراحتی از اینکه سیب زمینی و پیاز اکنون بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان از کشاورز خریداری  و بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان به مشتری فروخته می شود ،مقرون به صرفه نبودن برداشت محصول  وضرورت پاکسازی زمین زراعی برای کشت سال آینده  را علت خوراک دام شدن این محصول  اعلام کردند .

کشاورزان زمین های خود را برای چرای دام در اختیار دامداران گذاشته اند.

سه هزار هکتار از اراضی شهرستان های مبارکه، نجف آباد ، فلاورجان و اصفهان به کشت این محصول اختصاص پیدا کرده و در هر هکتار به طور متوسط ۴۰تن برداشت می شود.

کشاورزی اشک و آه کشاورزان از بی تدبیری مسئولان+فیلم اشک و آه کشاورزان از بی تدبیری مسئولان+فیلم                300x214

کشاورزی

اشک و آه کشاورزان از بی تدبیری مسئولان+فیلم