تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: متاسفانه کوته‌نگری برخی مسئولان باعث شده که حتی امروز و فردا را هم نبینند و در مخالفت با ایجاد فرودگاه جدید ادعا کنند که اصفهان نیازی به فرودگاه جدید ندارد.

اصفهان به فرودگاه جدید نیاز دارد

تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: متاسفانه کوته‌نگری برخی مسئولان باعث شده که حتی امروز و فردا را هم نبینند و در مخالفت با ایجاد فرودگاه جدید ادعا کنند که اصفهان نیازی به فرودگاه جدید ندارد. نباید انتظار داشته باشیم که این مسئولان نگاه‌های بلندمدت داشته و به فکر ۲۰ سال آینده اصفهان باشند.

ابوالفضل ابوترابی گفت: ما در آینده‌ای نه چندان دور مجبور خواهیم بود به فکر ایجاد فرودگاه‌های جدید و به‌روز در اصفهان باشیم و اگر از همین الآن کلنگ فرودگاه را به زمین بزنیم، حداقل ۱۰ سال دیگر این فرودگاه افتتاح خواهد شد و همین الان هم از دیگر شهرهای توریستی عقب هستیم و هرچه تعلل کنیم، بیشتر عقب می‌افتیم.

ابوترابی اضافه کرد:طبق برآوردهای انجام گرفته، تا ۲۰ سال آینده با توجه به اینکه ماشین‌آلات برقی می‌شوند، ۸۰ درصد از فروش نفت ما کاهش خواهد یافت و ما ناچار هستیم به سمت صنایع جایگزین نفت حرکت کنیم که یکی از صنایع مهمی که ظرفیت جایگزین فروش نفت را دارد، صنعت توریسم و گردشگری است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

اصفهان به فرودگاه جدید نیاز دارد