اضافه شدن ۱۲۰ اتوبوس و ون به ناوگان نجف آباد
اضافه شدن ۱۲۰ اتوبوس و ون به ناوگان نجف آباد
شهرداری: مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد از توافق با نیروی انتظامی برای استقرار در پایانه و کنترل مسائل امنیتی و حفاظتی پایانه خبر داد و گفت: در حال خرید ۱۰۰ دستگاه ون و ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید برای تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری هستیم.

اضافه شدن ۱۲۰ اتوبوس و ون به ناوگان نجف آباد

شهرداری: مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد از توافق با نیروی انتظامی برای استقرار در پایانه و کنترل مسائل امنیتی و حفاظتی پایانه خبر داد و گفت: در حال خرید ۱۰۰ دستگاه ون و ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید برای تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری هستیم.

رضا رضایی با اشاره به طرح درخواست بهره برداران ناوگان اتوبوسرانی در خصوص خرید لاستیک و تیوپ و نوار با نرخ دولتی در جلسه مشترک هیئت مدیره و شورای سازمان ادامه داد:در بحث سرویس مدارس قبل از کرونا با همدلی و همراهی شهرداری و آموزش و پرورش اتفاقات خوبی افتاد ولی در سرویس دهی امسال سعی شد کارشناسی مناسبی انجام دهیم و بحث کیلومتر پیمایشی را اجرا کردیم، البته مشکلات زیادی پیش آمد و موجبات نارضایتی خانواده ها، آموزش و پرورش و رانندگان به وجود آمد و در مجموع رضایت مطلوبی حاکم نیست که امیدواریم با برنامه ریزی های جدید برای سال آینده بتوانیم به مطلوب برسیم.

رضا رضایی اتوبوسرانی نجف آباد

رضا رضایی مدیر عامل سازمان حمل و نقل مسافر و بار شهرداری نجف آباد

اضافه شدن ۱۲۰ اتوبوس و ون به ناوگان نجف آباد