کامیون داران به پایین بودن نرخ کرایه، بالا بودن نرخ بیمه، نبود بار، هزینه های سنگین کامیون داری، بی عدالت در توزیع بار در بنادر و مجتمع های بزرگ تولیدی معترض هستند.

اعتصاب کامیون داران نجف آباد

هماهنگ با دیگر نقاط کشور، کامیون داران نجف آباد نیز اقدام به توقف خودروهای خود در حاشیه برخی میادین شهر همچون فلکه دانشگاه آزاد کردند.

کامیون داران، اولین روز خرداد ماه را برای حرکت اعتراضی و هماهنگی خود انتخاب کردند.

فعالیت این حوزه همچنین خواستار پیگیری و زیرنظر گرفتن شغل رانندگی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، افزایش کرایه حمل و نقل بر اساس تن بر کیلومتر و نظارت بر اجرای این قانون، اصلاح سامانه سپهتن، ارجاع بارهای انباری شهرستان به سالن اعلان بار و کم کردن هزینه بیمه هستند.

اعتصاب کامیون داران

اعتصاب کامیون داران

اعتصاب کامیون داران نجف آباد