هر چهار سال یک بار، انتخاباتی برگزار و تعدادی به عنوان اعضای «انجمن شهر» یا همان شورای شهر فعلی انتخاب می‌شدند. البته این انتخابات، مثل مجلس شورای ملی در بیشتر موارد حالت انتصابی و تشریفاتی داشت.

اعدام روحانی «انجمن شهر» نجف آباد+تصویر

هر چهار سال یک بار، انتخاباتی برگزار و تعدادی به عنوان اعضای «انجمن شهر» یا همان شورای شهر فعلی انتخاب می‌شدند. البته این انتخابات، مثل مجلس شورای ملی در بیشتر موارد حالت انتصابی و تشریفاتی داشت. خودم به چشم دیدم که در یکی از شعبه‌های اخذ رای، کارگران شهرداری را آوردند تا با چندین نوبت رای‌دادن، صندوق پُر کنند و لیست‌شان را بیرون بیاورند.

بیشتر اعضای انجمن شهر نجف آباد، بعد از انقلاب مشکل خاصی پیدا نکردند و زندگی عادی‌شان را ادامه دادند ولی برخی مثل «شمس» که از آن روحانی‌نماهای شاه‌دوست بود، نتوانستند قِسِر در بروند. این مرد میان‌سال، به نسبت چاق و کوتاه‌قد، سخنرانی بسیار قهار و مسلط بود و در بیشتر مراسم دولتی، عمامۀ مشکی‌ و حرف‌هایش توی ذوق می‌زد.

پانزدهم اسفند۵۳ که هویدا نخست‌وزیر وقت برای افتتاح رسمی ساختمان حزب رستاخیز در نزدیکی میدان شیخ‌بهایی به نجف‌آباد سفر کرد، شمس طوری حرف زد که هویدا فی‌المجلس پیشانی‌اش را بوسید و دعوتش کرد برای سخنرانی در دیگر برنامه‌های مشابه در سطح کشور.

بر خلاف ظاهر موجه‌اش، تقید خاصی به شریعت نداشت و یک‌بار که برای پوشش رسانه‌ای به جلسۀ انجمن شهر رفته بودم، چند شیشه مشروب داخل کیف شخصی‌اش دیدم. کمتر از یک سال بعد از انقلاب، شمس را دستگیر، محاکمه و اعدام کردند.

*بخشی از کتاب «ناگفته ها» به قلم محمد رضا پزشکی، کاری از انتشارات مهر زهرا

شمس، روحانی شاه دوست عضو انجمن شهر نجف آباد اعدام روحانی «انجمن شهر» نجف آباد+تصویر اعدام روحانی «انجمن شهر» نجف آباد+تصویر 25 300x216

شمس، روحانی شاه دوست عضو انجمن شهر نجف آباد؛ یکی از مراسم های روز درختکاری نجف آباد در قبل از انقلاب

اعدام روحانی «انجمن شهر» نجف آباد+تصویر