اعزام دوّمین و سوّمین گروه از دور دوم اردوهای راهیان نور دختران
اعزام دوّمین و سوّمین گروه از دور دوم اردوهای راهیان نور دختران

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد ، در دهه ی مبارک فجر دوّمین و سوّمین گروه از دور دوم سفرهای راهیان نور دانش آموزان دختر متوسّطه متشکّل از ده اتوبوس و حدود ۴۰۰ نفر به سرزمین های دفاع مقدّس اعزام شدند .

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد ، در دهه ی مبارک فجر دوّمین و سوّمین گروه از دور دوم سفرهای راهیان نور دانش آموزان دختر متوسّطه متشکّل از ده اتوبوس و حدود ۴۰۰ نفر به سرزمین های دفاع مقدّس اعزام شدند .