خبرگزاری بسیج:  از 27اسفندماه96 تا5 فروردين ماه امسال ۶ دستگاه اتوبوس از حوزه هاي مقاومت بسيج به سرزمين هاي نور اعزام شده اند و تا 11فروردين 5دستگاه ديگر نيز اعزام خواهند شد.

اعزام ۱۱ اتوبوس از نجف آباد به راهیان نور

خبرگزاری بسیج:  از ۲۷اسفندماه۹۶ تا۵ فروردین ماه امسال ۶ دستگاه اتوبوس از حوزه های مقاومت بسیج به سرزمین های نور اعزام شده اند و تا ۱۱فروردین ۵دستگاه دیگر نیز اعزام خواهند شد.

محمد کریمی مسئول روابط عمومی ناحیه نجف آباد با اشاره به چهار روزه بودن این اردوها گفت:تاکنون اعزام از حوزه های امام علی، امام سجاد، ام الائمه و خدیجه انجام شده است.

راهیان نور اعزام ۱۱ اتوبوس از نجف آباد به راهیان نور اعزام ۱۱ اتوبوس از نجف آباد به راهیان نور                   13 300x200

راهیان نور

اعزام ۱۱ اتوبوس از نجف آباد به راهیان نور