نجف آباد نگار: اصغر خلیلی مسؤول اردویی ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد با اشاره به استقبال پرشور از اردوهای راهیان نور غرب اظهار کرد: به همت ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد تابستان امسال تعداد ۱۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی و نورانی غرب کشور اعزام خواهند شد.

اعزام ۱۶ اتوبوس به راهیان نور غرب از نجف آباد

نجف آباد نگار: اصغر خلیلی مسؤول اردویی ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد با اشاره به استقبال پرشور از اردوهای راهیان نور غرب اظهار کرد: به همت ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد تابستان امسال تعداد ۱۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی و نورانی غرب کشور اعزام خواهند شد.

وی گفت: اعزام  این اردوهای سه روزه که با حضور روحانیون در هر اتوبوس همراه خواهد بود، از اواخر تیرماه آغاز شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.
مسؤول اردویی ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد گفت: اعزام ها از حوزه های مقاومت بسیج امام علی(ع)، حضرت ام الائمه(س)، امام هادی(ع)، امام سجاد(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت فاطمه الزهرا(س)، امام محمد باقر(ع)، بسیج پیشکسوتان، بسیج فرهنگیان، امام حسن(ع)، امام موسی کاظم(ع) حضرت خدیجه(س)، حضرت زهرا(س) و کانون بازنشستگان انجام خواهد شد.

راهیان نور

راهیان نور

نجف آباد نیوز