از هجدهم مرداد ماه تا سوم شهریور ماه سال جاری، هشت اتوبوس از متقاضیان شرکت در اردوهای راهیان نور غرب، به این مناطق اعزام خواهند شد.

اعزام ۸ اتوبوس به راهیان نور غرب از نجف آباد

از هجدهم مرداد ماه تا سوم شهریور ماه سال جاری، هشت اتوبوس از متقاضیان شرکت در اردوهای راهیان نور غرب، به این مناطق اعزام خواهند شد.

خبرگزاری بسیج: مسئول روابط عمومی ناحیه سپاه نجف آباد گفت:  این اعزام ها از حوزه های مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)، امام حسن(ع)، بسیج پیشکسوتان، حضرت زهرا(س)، حضرت خدیجه(س) و بسیج فرهنگیان انجام خواهد گرفت.

کریمی مدت هر اعزام را سه روز دانست و افزود: مشابه این اردوها طی سال های قبل به همت بسیج دانش آموزی و سپاه ناحیه نجف آباد برگزار شده بود.

اعزام راهیان نور از جوار مزار شهید حججی اعزام ۸ اتوبوس به راهیان نور غرب از نجف آباد اعزام ۸ اتوبوس به راهیان نور غرب از نجف آباد                                     33 300x200

اعزام راهیان نور از جوار مزار شهید حججی

اعزام ۸ اتوبوس به راهیان نور غرب از نجف آباد