اعضای هیات نظارت بر انتخابات شهرستان نجف آباد معرفی شدند
اعضای هیات نظارت بر انتخابات شهرستان نجف آباد معرفی شدند

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان نجف آباد روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنااز حسین عباسیان، محمد علیزاده لطفی و سید رسول اسماعیلیان به عنوان اعضای این هیات نامبرد. سید رسول اسماعیلیان اظهار کرد: رعایت اصل امانت داری و بیطرفی اعضای این هیات در انتخابات از برنامه های مجریان و ناظران در این دوره […]

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان نجف آباد روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنااز حسین عباسیان، محمد علیزاده لطفی و سید رسول اسماعیلیان به عنوان اعضای این هیات نامبرد.
سید رسول اسماعیلیان اظهار کرد: رعایت اصل امانت داری و بیطرفی اعضای این هیات در انتخابات از برنامه های مجریان و ناظران در این دوره از انتخابات است.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی ستاد انتخابات کشور، نامنویسی از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از ۲۶ آذر آغاز می شود و تا دوم دی سال جاری ادامه می یابد.
همچنین نام نویسی از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر تا چهارم دی سال جاری انجام می شود.
مرحله نخست دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۷ اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان در ۱۵ حوزه انتخابی اصلی و ۳۵ حوزه انتخابی فرعی برگزار خواهد شد.
تعداد نمایندگان منتخب استان اصفهان ۲۰ نفر به احتساب یک نفر اقلیت مذهبی ارامنه جنوب است و تعداد نمایندگان این استان در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر می باشند