اعلام اسامی تعدادی از کاندیداهای نجف آباد و تیران و کرون
اعلام اسامی تعدادی از کاندیداهای نجف آباد و تیران و کرون

خبرگزاری فارس اصفهان در خبری به تشریح اسامی تعدادی از افراد کاندید شده از شهرستان های مختلف استان کرده است. در این میان این خبرگزاری از ناصر اکرامیان- ابوالفضل ابوترابی- فتح اله معین- حسن مختاری- هادی گودرزی- ندا یعقوبیان- صادق شهریاری- ایزدی- مصطفی مختاری ـ  محمد اسرافیلیان-عیدی محمد‌طرقی و معصومه آقاسلیمانی به عنوان تعدادی از […]

خبرگزاری فارس اصفهان در خبری به تشریح اسامی تعدادی از افراد کاندید شده از شهرستان های مختلف استان کرده است. در این میان این خبرگزاری از ناصر اکرامیان- ابوالفضل ابوترابی- فتح اله معین- حسن مختاری- هادی گودرزی- ندا یعقوبیان- صادق شهریاری- ایزدی- مصطفی مختاری ـ  محمد اسرافیلیان-عیدی محمد‌طرقی و معصومه آقاسلیمانی به عنوان تعدادی از ثبت نام کنندگان این دوره نام برده است.

خبر خبرگزاری فارس در خصوص کاندیداهای احتمالی