اعلام حکم یکی از عوامل اصلی اغتشاشات کهریزسنگ
اعلام حکم یکی از عوامل اصلی اغتشاشات کهریزسنگ
خبرگزاری صدا و سیما: با برگزاری چهارمین و آخرین جلسه محاکمه مصطفی صالحی متهم اول قتل پاسدار شهید سجاد شاهسنایی در اغتشاشات دیماه سال96 کهریزسنگ، ظرف یک هفته آینده حکم این فرد که زخمی کردن شش نفر دیگر نیز جزء اتهاماتش محسوب می شود، اعلام می گردد.

اعلام حکم یکی از عوامل اصلی اغتشاشات کهریزسنگ

صدا و سیما: با برگزاری چهارمین و آخرین جلسه محاکمه مصطفی صالحی متهم اول قتل پاسدار شهید سجاد شاهسنایی در اغتشاشات دیماه سال۹۶ کهریزسنگ، ظرف یک هفته آینده حکم این فرد که زخمی کردن شش نفر دیگر نیز جزء اتهاماتش محسوب می شود، اعلام می گردد.

صالحی معروف به «مصطفی فتل»، از اسلحه شکاری برای به شهادت رساندن این پاسدار نیروی هوا و فضای سپاه استفاده کرده بود.

اغتشاش

اغتشاش