در هفته های اخیر تعدادی از شهروندان با ارسال پیام هایی از بوی بد آب مورد استفاده در آبیاری فضای سبز پارک فیروزه نجف آباد گله کرده بودند. مسئول فضای سبز شهرداری نجف آباد، به این موضوع پاسخ گفته است.

اعلام دلیل بوی بد پارک فیروزه نجف آباد

در هفته های اخیر تعدادی از شهروندان با ارسال پیام هایی از بوی بد آب مورد استفاده در آبیاری فضای سبز پارک فیروزه نجف آباد گله کرده بودند. مسئول فضای سبز شهرداری نجف آباد، به این موضوع پاسخ گفته است.

امین ایوبی با اشاره به اختصاص ۱۲۰ لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد به فضای سبز این شهر گفت: این پساب با آب چاه مخلوط شده و استفاده می گردد تا از لحاظ شرعی و بهداشتی مشکل خاصی نداشته باشد.

ایوبی ادامه داد: در پارک فیروزه، یک استخر ذخیره سازی آب وجود دارد که پساب و آب چاه در آن مخلوط می شوند ولی به دلیل شرایط خاص استخر، همیشه مقداری آب در داخل آن باقی می ماند که همین موضوع زمینه ساز انتشار بوی بد پساب می شود.

این مدیر شهرداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه موفق کاشت ذرت علوفه ای در بلوار آیت الله آیت نجف آبادی حدفاصل میدان شهدای دانشگاه آزاد تا میدان بسیج در سال گذشته اظهار داشت: امسال نیز گل آفتاب گردان در این محدوده کشت شده که البته به دلیل رشد زیاد و احتمال واژگونی آن ها در خیابان، احتمال دارد زودتر از دانه کردن، آن ها را قطع کنیم.

کاشت گسترده گل محمدی در اطراف تابلوی عنوان لاتین نجف آباد در کنار میدان شهدای دانشجو، از دیگر اقدامات متفاوت فضای سبز شهرداری نجف آباد محسوب می شود.

شهرداری نجف آباد طی سال های اخیر، کاشت درختان مثمر را در دستور کار خود قرار داده است.

پساب فاضلاب اعلام دلیل بوی بد پارک فیروزه نجف آباد اعلام دلیل بوی بد پارک فیروزه نجف آباد            225x300

پساب فاضلاب

اعلام دلیل بوی بد پارک فیروزه نجف آباد