کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»:گروه مبارزه با بیماری های واگیر، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رنگ بندی جدید شهرستان های استان را مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا اعلام کرده است.

اعلام رنگ نجف آباد در کرونا

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»:گروه مبارزه با بیماری های واگیر، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رنگ بندی جدید شهرستان های استان را مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا اعلام کرده است.

سیستم قبلی رنگ بندی شامل شش وضعیت سبز، سفید، زرد، نارنجی، قرمز و مشکی (بحرانی)بود. اما در معیار جدید، تنها سه وضعیت زرد، نارنجی و قرمز را شامل می‌شود.

در عمل و بر اساس سطح محدودیتهایی که در هر وضعیت اعمال می شوند:

وضعیت قرمز در رنگ بندی جدید معادل وضعیت بحرانی-مشکی» در رنگ بندی سابق است.

وضعیت نارنجی در رنگ بندی جدید معادل وضعیت‌های قرمز و نارنجی« در رنگ بندی سابق است.

وضعیت زرد در رنگ بندی جدید معادل وضعیت‌های زرد، سفید و سبز» در رنگ بندی سابق می باشند.

در فرمول جدید، صرفا بروز موارد مثبت بیماری در یکصد هزار نفر جمعیت شهرستان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

با توجه به مطالب فوق شهرستان نجف‌آباد هنوز در موقعیت قرمز است و تصمیمات ستاد شهرستانی با توجه به این وضعیت گرفته خواهد شد.

اعلام رنگ بندی جدید کرونا در نجف آباد

اعلام رنگ بندی جدید کرونا در نجف آباد

اعلام رنگ نجف آباد در کرونا