پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، در راستای اجرای مصوبات ستاد شهرستانی مقابله با کرونا، اطلاعیه های مربوط به محدودیت تردد خودرویی در نجف آباد را منتشر کرده است.

اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، در راستای اجرای مصوبات ستاد شهرستانی مقابله با کرونا، اطلاعیه های مربوط به محدودیت تردد خودرویی در نجف آباد را منتشر کرده است.

طبق این اطلاعیه ها، تردد خودروهای شخصی در سطح شهر نجف آباد، از ساعت ۹ شب تا ۳ صبح ممنوع است و متخلفان ۲۰۰هزار تومان جریمه می شوند و هر خودرویی که با پلاک شهرهای قرمز و نارنجی به نجف آباد بیاید، ۵۰۰هزار تومان اعمال قانون خواهد شد.

اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد+تصاویر اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد+تصاویر 1 214x300

اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد

اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد+تصاویر اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد+تصاویر 2 214x300

اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد

اعلام محدودیت های تردد خودرویی در نجف آباد+تصاویر