اعلام نتایج انتخابات نظام پرستاری نجف آباد
اعلام نتایج انتخابات نظام پرستاری نجف آباد

به دنبال برگزاری چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری نجف آباد که با رقابت حساس و سنگین ۲۴ متقاضی حضور در این جایگاه برای چهار سال آینده همراه بود، در نهایت نه نفر توانستند به عنوان برگزیده به ترکیب نهایی این مجموعه راه پیدا کنند که پنج نفر آنها از دل مجموعه فعلی برگزیده شده اند. […]

به دنبال برگزاری چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری نجف آباد که با رقابت حساس و سنگین ۲۴ متقاضی حضور در این جایگاه برای چهار سال آینده همراه بود، در نهایت نه نفر توانستند به عنوان برگزیده به ترکیب نهایی این مجموعه راه پیدا کنند که پنج نفر آنها از دل مجموعه فعلی برگزیده شده اند.

بر طبق اعلام یک منبع آگاه در این انتخابات نتایج زیر به دست آمده و در حال حاضر نیز مسئولان اجرایی مشغول بررسی های نهایی در خصوص سلامت برگزاری این انتخابات به منظور اعلام رسمی و نهایی نتایج آن هستند.

۱- عزت باستانی ۱۶۰ رای

۲- محمد رضا بی ریائی   ۱۵۵ رای

۳- فاطمه سپیانی ۱۱۲ رای

۴- روح اله احمدی۱۰۵ رای

۵- محمود احمدی ۱۰۲ رای

۶- سیف اله اصلانی ۱۰۲ رای

۷- بهمن ترکیان ۱۰۹ رای

۸- لطف اله ذوالفقاری ۷۳ رای

۹- شهرام عبدالهی   ۷۸ رای

در این انتخابات که علاوه بر نجف آباد اعضای نظام پرستاری شهرستان های تیران و کرون، گلپایگان به همراه خوانسار و چهار شهر داران،فریدونشهر،چادگان و بوئین و میاندش نیز شرکت داشتند افرادی مانند باستانی،بی ریائی،محمود احمدی، اصلانی و ذوالفقاری به عنوان اعضای دوره فعلی به جمع منتخبین اداره این مجموعه در چهار سال آینده راه پیدا کرده اند.

بیش از ۴۵۰ عضو نظام پرستاری نجف آباد و شهرستان های تابعه آن در این انتخابات در این انتخابات همانند دوره قبل، شش کارشناس پرستاری،۲ بهیار و یک نفر کاردان اتاق عمل در ترکیب ۹ نفره اعضاء اصلی و سه نفر نیز از هر کدام از این تخصص ها به عنوان علی البدل را انتخاب کردند.