فارس: روابط عمومی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد با انتشار اطلاعیه ای، از نیروهای جهادی و داوطلب، برای خدمت به بیماران کرونایی بستری شده در این بیمارستان دعوت به همکاری کرد.

اعلام نیاز بیمارستان نجف آباد به نیروهای جهادی

فارس: روابط عمومی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد با انتشار اطلاعیه ای، از نیروهای جهادی و داوطلب، برای خدمت به بیماران کرونایی بستری شده در این بیمارستان دعوت به همکاری کرد.

افراد داوطلب می توانند در امور جوانان و داوطلبان هلال‌احمر شهرستان ثبت نام کرده و با گرفتن معرفی نامه، به دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده: «حضور نیروهای داوطلب صرفا به عنوان همراه بیمار و انجام امورخدماتی (نه پرستاری) طبق قوانین بیمارستان و زیر نظر مسئوولین مربوطه خواهد بود و حق دخالت در امور پرستاری را تحت هیچ شرایطی ندارند و حضور نیروهای داوطلب در بیمارستان با توجه به شرایط داوطلب و براساس برنامه تنظیمی از طرف بیمارستان خواهد بود.»

فوت تا تدفین بیمار کرونایی در نجف آباد اعلام نیاز بیمارستان نجف آباد به نیروهای جهادی اعلام نیاز بیمارستان نجف آباد به نیروهای جهادی                                    11 300x200

اعلام نیاز بیمارستان نجف آباد به نیروهای جهادی