یکی از پرسنل پالایشگاه اصفهان، دقایقی پیش با ارسال این تصاویر از داخل پالایشگاه، اعلام کرد که هر 4 نفری که در حادثه صبح امروز کشته شده اند، اهل و ساکن یزدانشهر بوده اند.

اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی

یکی از پرسنل پالایشگاه اصفهان، دقایقی پیش با ارسال این تصاویر از داخل پالایشگاه، اعلام کرد که هر ۴ نفری که در حادثه صبح امروز کشته شده اند، اهل و ساکن یزدانشهر بوده اند.

طبق این تصاویر، خداورد بهارلویی، رضا کیماسی، سید حمید موسوی و نادعلی صالحی افراد فوت شده طی واژگونی اتوبوس پرسنل پالایشگاه اصفهان در کمربندی نجف آباد به خمینی شهر محسوب می شوند.

اتوبوس پرسنل پالایشگاه اصفهان که صبح امروز از یزدانشهر به سمت پالایشگاه حرکت کرده بود، در کمربندی نجف آباد به خمینی شهر، واژگون شد که طی آن چهار نفر کشته و بیش از ۱۷ نفر زخمی شدند.

کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی                300x300

کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان

اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی

 

اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی photo 2020 11 22 14 07 42 582x1024
کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی photo 2020 11 22 14 03 49 578x1024
کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان
کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی photo 2020 11 22 14 03 45 580x1024
کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان
کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی اعلام هویت کشته شدگان اتوبوس پالایشگاه اصفهان+تصاویر و اسامی photo 2020 11 22 14 03 49 2 585x1024
کشته شدگان حادثه اتوبوس پالایشگاه اصفهان