مطابق اعلام پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نجف آباد، ساعت ۹شب سه شنبه ۲۱بهمن ۹۹، در پنج نقطه شهر (امیرآباد، یزدانشهر، ویلاشهر و 2نقطه از مرکز نجف آباد)به مناسبت چهل و دومین فجر انقلاب، برنامه نورافشانی برگزار خواهد شد. سال های گذشته، این مراسم به صورت متمرکز و در یک نقطه اجرا می شد.

اعلام ویژه برنامه های ۲۲بهمن۹۹ در نجف آباد+تصویر

مطابق اعلام پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نجف آباد، ساعت ۹شب سه شنبه ۲۱بهمن ۹۹، در پنج نقطه شهر (امیرآباد، یزدانشهر، ویلاشهر و ۲نقطه از مرکز نجف آباد)به مناسبت چهل و دومین فجر انقلاب، برنامه نورافشانی برگزار خواهد شد. سال های گذشته، این مراسم به صورت متمرکز و در یک نقطه اجرا می شد.

امسال به دلیل شرایط بهداشتی موجود، مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن نیز به صورت موتوری و خودرویی برگزار خواهد شد.

برنامه راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن در نجف آباد حوالی ۹ صبح چهارشنبه ۲۲ بهمن از گلزار شهدا نجف آباد شروع خواهد شد. مسیر حرکت بلوار طالقانی، میدان آزادگان، میدان بسیج، خیابان شریعتی، میدان ملت امیرآباد، میدان ولیعصر(جهاد) و خیابان امام خمینی به سمت گلزار شهدا خواهد بود.

از تمامی شهروندان برای حضور خودرویی و موتوری در این مراسم دعوت شده است.

 

نورافشانی 21 بهمن 99 در نجف آباد

نورافشانی ۲۱ بهمن ۹۹ در نجف آباد

راهپیمایی خودرویی و موتوری 22بهمن 99 در نجف آباد

راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲بهمن ۹۹ در نجف آباد

اعلام ویژه برنامه های ۲۲بهمن۹۹ در نجف آباد+تصویر