سازمان تاکسیرانی نجف آباد طبق روال هر ساله خود، نرخ کرایه تاکسی های تلفنی را اعلام کرد.

اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر

سازمان تاکسیرانی نجف آباد طبق روال هر ساله خود، نرخ کرایه تاکسی های تلفنی را اعلام کرد.

این نرخ ها، در یک برگهA4 به صورت فشرده و بسیار ریز تنظیم شده ولی به همت یکی از تاکسی های تلفنی سطح شهر، این برگه به صورت درشت تر و واضح تر، دوباره تنظیم شده و فایل آن قابل چاپ تا اندازۀ A3 است.

تاکنون بارها به تاکسیرانی اعلام شده تا فایل دوباره طراحی شده استفاده کند و حتی نمونه اصلی آن نیز تحویل داده شده ولی این مجموعه همچنان از همان نمونه قبلی خود استفاده می کند.

نرخ کرایه تاکسی های تلفنی نجف آباد در سال 99 اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر 2 212x300

نرخ کرایه تاکسی های تلفنی نجف آباد در سال ۹۹

نرخ کرایه تاکسی های تلفنی نجف آباد در سال 99 اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر 1 212x300

نرخ کرایه تاکسی های تلفنی نجف آباد در سال ۹۹

در ادامه می توانید فایل pdf  این نرخ نامه را مشاهده و چاپ کنید.

نرخ کرایه تاکسی های تلفنی نجف آباد در سال ۹۹

نرخ کرایه تاکسی های تلفنی نجف آباد در سال ۹۹

اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر