خبرگزاری صدا و سیما: با تامین نیمی از هزینه یک میلیارد تومانی توسط خیرین، اتاق عمل جدید بیمارستان شهید محمد منتظری افتتاح شد.

افتتاح اتاق عمل بیمارستان شهید منتظری نجف آباد

خبرگزاری صدا و سیما: با تامین نیمی از هزینه یک میلیارد تومانی توسط خیرین، اتاق عمل جدید بیمارستان شهید محمد منتظری افتتاح شد.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۶۲۰مترمربع شامل پنج اتاق عمل به همراه ۹تخت ریکاوری و بر اساس آخرین استانداردهای موجود ساخته شده.

این بیمارستان سال ۱۳۴۷ با ۲۵ تخت تاسیس و پس از سه سال به دلیل فرسودگی تخریب و کلنگ ساختمان جدید آن زده شد. در نهایت سال شصت و یک ساختمان جدید بیمارستان با ۱۵۴ تخت بستری افتتاح شد که این مجموعه طی سال های اخیر شاهد بازسازی کل بوده و همزمان اجرای طرح توسعه آن با زیربنای ۱۰هزار متر مربع هم شروع شده است.

اتاق عمل

اتاق عمل

افتتاح اتاق عمل بیمارستان شهید منتظری نجف آباد