به گزارش روابط عمومی شهرداری گلدشت،« باغ بانوان گلدشت »در خیابان شهید آیت الله طالقانی (خط قلعه سفید) روز پنج شنبه با حضور دکتر جمالی نژاد، معاون وزیر کشور افتتاح خواهد شد.

افتتاح باغ بانوان گلدشت+تصویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلدشت،« باغ بانوان گلدشت »در خیابان شهید آیت الله طالقانی (خط قلعه سفید) روز پنج شنبه با حضور دکتر جمالی نژاد، معاون وزیر کشور افتتاح خواهد شد.

تصویر و خبر از «گلدشت نیوز» به نشانی https://t.me/GoldashtNews

باغ بانوان گلدشت افتتاح باغ بانوان گلدشت+تصویر افتتاح باغ بانوان گلدشت+تصویر                300x292

باغ بانوان گلدشت

افتتاح باغ بانوان گلدشت+تصویر