افتتاح ریخته گری جدید در نجف آباد
افتتاح ریخته گری جدید در نجف آباد

عصر اعتبار- شرکت صنایع ریخته گری سپاهان فولاد آتشگاه با تسهیلات بانک صنعت و معدن با تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن در نجف آباد افتتاح شد. این مجموعه صنعتی که نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده، برای ۳۵ نفر نیز ایجاد اشتغال کرده است.  

عصر اعتبار- شرکت صنایع ریخته گری سپاهان فولاد آتشگاه با تسهیلات بانک صنعت و معدن با تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن در نجف آباد افتتاح شد.

این مجموعه صنعتی که نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده، برای ۳۵ نفر نیز ایجاد اشتغال کرده است.